Thiết bị báo cháy địa chỉ Horing Đài Loan

Báo cháy địa chỉ Horing là hệ thống báo cháy thông minh có thể cho biết chính xác vị trí đang xảy ra sự cố dựa trên địa chỉ được cố định trên đầu báo và lập trình trên trung tâm. Hệ thống báo cháy này là các thiết bị được lắp trên một đường tín hiệu có các địa chỉ khác nhau và trên một đường tín hiệu thì có thể lắp được bao nhiêu. Đây là một trong những hệ thống báo cháy mà các dự án cần phải có.