Đại lý phân phối thiết bị báo cháy thường Horing ở Việt Nam

Báo cháy loại thường sử dụng một hoặc nhiều mạch điện kết nối với các thiết bị khởi tạo (đầu báo, nút nhấn) theo kiểu nối dây song song, mỗi mạch điện này được gọi là mạch tín hiệu. Và báo cháy thường Horing là hệ thống báo cháy truyền thống đã được nhiều người tin dùng và lắp đặt tại HTH.